yvona kunová

psychoterapie           poradenství
Praha 2, Vyšehradská 49/320, areál Emauzy / střední Čechy, Střezimíř

 

Služby

Individuální terapie

Terapeutický proces pomáhá porozumět problémům a řešit je tím, že kladě důraz na uvědomování si vlastního vnitřního světa a jeho vlivu na minulé i přítomné vztahy. Důležitou a podstatnou součástí terapie je vztah s terapeutem. Terapeut by měl být zárukou důvěryhodného vztahu, který respektuje soukromí a bezpečí klienta. V terapii se klient na vědomé rovině seznamuje se vzorci svého chování, vytváří si schopnost porozumět jim a měnit je. Cílem a smyslem mojí práce je:

 • naučit klienta pronikat k podstatě věcí a vidět široké souvislosti, které by ho za normálních okolností nenapadly
 • pomoci klientovi najít sebe sama, porozumět, co a proč se mu v životě děje
 • ukázat klientovi, jak si sám může utvářet budoucnost, jakou si sám přeje
 • najít příčinu klientových potíží
 • zmírnit/odstranit psychosomatické potíže

Párová terapie

Poradenství, osobní rozvoj

Poradenství znamená pomoci Vám nahlédnout do situace, ve které se nacházíte a nalézt řešení. Od terapie se liší tím, že trvá kratší dobu.

Poradenství je vhodné k zvládání obtížných nebo krizových životních situací, které nastaly a působí většinou přechodně :

 • rozvod manželství nebo rozchod partnerů
 • ztráta zaměstnání, konflikty na pracovišti
 • obtížné rozhodování
 • dílčí osobnostní deficity (nedostatek sociálních dovedností, komunikačních schopností, potíže se zvládáním konfliktních nebo zátežových situací)
 • apod.

Jsem tu pro Vás i v případě, že se chcete posunout někam dále v rozvoji své osobnosti, hledáte nový směr či smysl své existence.

Hlubinná abreaktivní terapie (regrese)

Regrese je založena na fungování základních psychických mechanismů, jako je paměť a asociační procesy. Kromě svých léčebných účinků nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Regresí řešíme problémy, jejichž příčina je skryta v podobě traumatu, prožitého vědomě či nevědomě v minulosti.

Délka terapie je individuální, zpravidla trvá jedno sezení 2-3 hodiny. Záleží na závažnosti potíží, které klient má. Regrese může pomoci při:

 • chronické bolesti (migrény, problémy se zažíváním...)
 • neurózách (panické stavy, fóbie, úzkosti, strachy...)
 • psychosomatických potížích
 • vztahových problémech (v partnerství, v rodině, v práci)

Skupinová setkání

Skupinová setkání nabízí možnost dosáhnout změn prostřednictvím vztahů ve skupině, kterou tvoří terapeut a max.10 členů. Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, zažívá podporu skupiny, získává zpětnou vazbu na své chování, učí se najít si své místo ve skupině a v jejích vztazích, stejně, jako v životě. Výhodou skupiny je také to, že poskytuje "cvičné" prostředí pro život. To, co by bylo obtížné v běžném životě, si můžete snáze vyzkoušet ve skupině a dozvíte se, jak je Vaše chování vnímáno ostatními. Navíc se dozvíte, jak se s problémy vypořádávají druzí a můžete se učit z jejich chyb. Ve skupině můžete konstruktivně zpracovávat minulé zážitky a zažité vzorce chování, lépe jim porozumět a stát se na nich méně závislý. Skupina přispívá k lepšímu sebepoznání ve vztazích, k možnosti pracovat na procesech vlastní identity a vymezení se vůči druhým, ale i možnosti, jak zůstávat ve vztahu, i když není ideální.

Skupina není jen setkáním jednotlivců, ale nese v sobě vlastní kvalitu, nastavuje zrcadlo a poskytuje bezpečí.


Ceník

Sezení / terapie jsou plně hrazena klientem, obvykle platbou v hotovosti po ukončení sezení. Při dlouhodobých terapiích je možné využít platbu bankovním převodem. Výhodou je objednání na přesný čas (nestřetnete se s jinými klienty, Vaše soukromí tak zůstává zachováno) a časová vstřícnost. Respektuji klientovu případnou žádost o anonymitu. Jsem vázána profesní mlčenlivostí a etickým kodexem psychoterapie, pracuji pod pravidelnou supervizí.

Základní orientační informace – telefon/email zdarma
Psychoterapie, poradenství - individuální 900,- / 50 min., 1.700 /100 min
   
Psychoterapie, poradenství – párová 1.100,- / 50 min
Psychoterapie v případě vážného onemocnění či úmrtí blízkého 700,-- / 50 min

 

 
Supervize – individuální 900,- / 50 min
Supervize – týmová dohodou

 

při zrušení sezení ze strany klienta 24 hod před domluveným termínem poplatek ve výši 50% z objednané délky sezení

při zrušení sezení ze strany klienta 0 - 24 hod před domluveným termínem, či nedostavením se na sezení bez omluvy uhradit plnou částku za sezení, s výjimkou akutního onemocnění.